Wie is voor jou de held van het afgelopen jaar?
Zet je medespeler(s) klaar voor een groepsfoto. Doe nu 10 seconden je ogen dicht. Een medespeler verandert nu één ding in de opstelling en jij moet raden wat er anders is.
Wat is jouw motto voor de toekomst?
Ben je romantisch en zo ja, waar blijkt dat uit?
Welke muziek past voor jou echt bij het einde van het jaar? Kun je het laten horen?
Wie van je medespelers heeft volgens jou een schouderklopje verdiend? Geef dit ook echt en vertel waarom hij of zij dit verdiend heeft.
Waar mogen wij, wat jou betreft nog wel even bij stilstaan?
Door wie of wat in jouw leven word jij op dit moment positief uitgedaagd?
Door wat of wie voel jij je gesteund in je leven?