De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en bevat geen adviezen.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van OpenUp!. OpenUp! besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. OpenUp! is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van de website, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Het is mogelijk dat via de website van OpenUp! toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. OpenUp! kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.

De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedeeplinkt.